Obavy vyvrátí i náš certifikát

Spousta podnikatelů stále dává přednost odstartovat své podnikání založením firmy standardním a klasickým způsobem, kdy si podnikatel všechno potřebné vyřizuje sám. Často je totiž v případě, kdy se hovoří o takzvaných ready made společnostech, zmiňována možnost, že kupovaná firma již vykonávala nějakou činnost, a tudíž má i nějaké pohledávky a závazky nebo dokonce dluhy. To však v žádném případě není pravda.

Důležitá bezdlužnost

U naší firmy má každý klient, který se zajímá o ready made společnost, jistotu, že naše předzaložené firmy nikdy nepodnikaly. Nemají tudíž žádné dluhy, závazky či pohledávky. Tuto skutečnost si můžete ověřit nejenom ve veřejném obchodním rejstříku, ale jako potvrzení od nás dostanete také náš Garanční certifikát podepsaný naším ředitelem a zároveň členem představenstva naší firmy.