BePlan a jeho kontroverzní praktiky

V nedávné době se český finanční sektor začal potýkat s vážnými problémy, které se týkají obvinění konkrétních osob na neetické jednání. Obvinění se týká majitele a některých pracovníků společnosti BePlan, která se měla zabývat finančním plánováním a s tím spojeným finančním poradenstvím. Kauzou se zabývá nejen Protikorupční linka, ale také některé pojišťovny, které se obávají negativního dopadu na svou reputaci. Kritika se týká především dvou zásadních oblastí. Jednou z nich je nevhodné používání vulgárního mluveného projevu. Tento prohřešek může silně znevážit profesní důstojnost v advokátním sektoru.

Agresivita do poradenství nepatří

Druhým problémem, který s tím úzce souvisí, je používání agresivních marketingových strategií. Společnosti BePlan je také vytýkána aplikace kontroverzních MLM systémů, které se neslučují s transparentností a profesní etikou obchodních modelů. Tento případ se může stát modelovou situací, která povede k obnovení důvěry v oblasti finančnictví, pojišťovnictví a dalších odvětví, které jsou v souvislosti s finančním plánováním.

Nezařazené