Snadná náprava

Zdědili jste starobylý mlýn a potřebujete vyčistit náhon od nečistot a usazenin? Se zemními pracemi z Prahy od naší firmy A1demolice to půjde jako po másle. V případě většího rozsahu prací, přijedeme s traktorbagrem, určeným i pro činnosti ve stísněnějších podmínkách. Vytěžený materiál odvezeme našimi automobily na povolené skládky a dovezeme naopak potřebný materiál pro zpevnění břehů, které pomůžeme zhutnit.

Složitý terén

Naše traktorbagry jsou schopné díky hydraulice pracovat i ve svažitém terénu, je-li potřeba například vyhloubit rýhy pro inženýrské sítě. Povrch po zasypání opět urovnáme a nebude znát, že se zde něco kopalo. Univerzálnost použití tohoto stroje umožňuje naložit přebytečnou zeminu na nákladní auta a odvézt na předem určená místa. Využití tohoto stroje je široké a ulehčí Vám mnoho těžké dřiny.

Nezařazené