I jiskra může zažehnout požár

Jak potvrdí ti, kdo už měli tu pofiderní čest, a jak jistě budou souhlasit i všichni rozumní z řad těch, jimž se to doposud naštěstí vyhýbalo, může dojít k požáru kdykoliv, a to klidně i kvůli zdánlivé maličkosti. I jiskra může zažehnout oheň, jenž může nadělat dokonce i značné majetkové škody a může dokonce stát i životy. A proto není s ohněm – ani pouhé jiskérky nevyjímaje – radno si zahrávat. A je třeba rizikům předcházet. Prevence je lepší než pozdější hašení požáru, a to v přeneseném i nepřeneseném smyslu slova.

Jak předcházet rizikům?

Nebezpečí může číhat klidně i u odsávacích zařízení. I u těch potenciálně hrozí, že se jimi jiskry dostanou při svařování či broušení až do vzduchotechnických rozvodů a do filtračních jednotek a bude zle. A proto je žádoucí pořídit si lapač jisker, který snižuje právě zmíněné riziko až o pětadevadesát procent. Takový lapač se připojí pomocí vnitřní spojky do potrubí nebo se využije vzduchotechnické příruby a riziko požáru v brusírně nebo při odsávání pilin či prachu klesne na minimum. A jistě se mnou nebude nikdo polemizovat o tom, že to je jedině dobře.

Nezařazené