Předejděte rozepřím v rodině

Dnes už mnozí vědí, že dohadování a různé slovní potyčky s rodinnými příslušníky jsou mnohdy naprosto zbytečné, zvláště tehdy, jde-li o věci nepodstatné a banální. Jak by to vypadalo, kdyby šlo o věci zásadní? Proto musí mít pouze jeden rodinný příslušník, tak zvané nepsané rozhodovací právo, aby k potyčkám nedocházelo. Například stavba betonového plotu kolem Vašeho pozemku by neměla být důvodem k Vašim rozepřím. Oním rozhodovacím právem jim určitě předejdete.

Rozhodnutí podložte fakty

I když je rozhodování v takovou chvíli jen na Vás, musíte před rodinnou poradou argumentovat důvody, proč jste se rozhodl tak, jak jste se rozhodl. V tomto náhodně zvoleném případě to ale pro Vás nebude příliš složité. Argumenty jsou pevné a jasné. Ochrana, odhlučnění a dokonce i estetičnost provedení. A v neposlední řadě i rychlost realizace. Rodinná porada tak bude pokračovat ve shodě. A tak je to se vším. Rozhodnete-li se pro něco, o čem jste hluboce přesvědčen, že to tak má být, argumentujte. Své rozhodnutí podložte jasně danými fakty.

Nezařazené