Přirozená součást života

I tímto přívlastkem bývá velmi frekventovaně častováno období ženského klimakteria. A po právu. Stejně jako menarche, porod či kojení, také přechod je zcela běžnou a očekávatelnou součástí ženského životního cyklu a jako k takové by k ní mělo být přistupováno. Není tedy třeba se jím obsáhle den za dnem zabývat, stejně jako není vhodné jej zcela ignorovat či dokonce potlačovat myšlenku, že „jste na to přeci ještě příliš mladá“. Protože příroda si nevybírá ani nediskutuje. Podřizuje se přirozeným zákonům vesmíru.

Vše má své kady i zápory

Že je prozatím ještě ve vztahu ke klimakteriu nedokážete identifikovat? Dopřejte své mysli i svému tělu čas na to, aby se mohlo znovu ustálit v běžném denním fungování, a uvidíte, že brzy vše budete vnímat v jiném světle.

Nezařazené